top of page

De meeste mensen gebruiken het woord stress incorrect. Wat is stress eigenlijk?

Velen van ons weten dat we ons stress niveau moeten verlagen. Maar om dit te bereiken moeten we enige kennis hebben over wat stress is, waar het voor dient, wat er gebeurt als de stress zich opbouwt, hoe we kunnen voorkomen dat het zich opbouwt en hoe we de stress die we al opgelopen hebben af kunnen bouwen.


Willem Dr. Hans Hugo Bruno Selye Was een Canadees-Oostenrijkse arts en endocrinoloog die het wetenschappelijk concept van stress introduceerde. Hij wijdde zijn leven aan het beschrijven van de fysiologie van stress en definieerde stress als 'de non-specifieke respons van het lichaam op iedere (nieuwe) eis die er aan gesteld wordt'.


De gebeurtenissen en omstandigheden (eisen) die stress veroorzaken worden stressoren genoemd. Geluid, verandering van temperatuur, gemiste deadlines, trouwen, een meningsverschil iedere situatie die aanpassingen vraagt, prettig of niet prettig, is een stressor. Alles wat we ervaren en de gedachten die we hebben dwingen ons voortdurend om ons aan te passen, iets te veranderen. Dat is het leven. De enige mensen die helemaal vrij zijn van stress liggen op het kerkhof. Echter een gebrek aan voldoende stimulans in ons leven is op zichzelf een grote bron van stress. Het doel van SwartGym is o.a. om mensen te helpen met het reduceren van onnodige stressoren en het verbeteren van de psychologische reactie op stressoren.


De meeste mensen gebruiken de term stress incorrect, we zouden eigenlijk het woord distress moeten gebruiken. Wat ons op het punt brengt dat er twee soorten stress bestaan: distress wat negatieve stress is en eustress wat positieve stress is.


Hoe herken je distress?

We zijn allemaal bekend met distress, het gevoel van machteloosheid, frustratie, teleurstelling en hoofdpijn, knoop in de maag, vermoeidheid, duizeligheid etc. Die aangeven dat we de situatie niet goed hanteren.